Vanherck Hubert
Kleine, regelmatige fondspeler.
Borgloon: in de buurt van de moderne kerk van Hendrieken in de Lambertusstraat heeft Hubert zijn woning gebouwd in het hellend Haspengouws landschap. Deze zeventiger geniet er van zijn pensioen als leraar werktuigmachines. Drie decennia heeft hij in de vakschool van  Bilzen gestaan. De duivenmicrobe werd hem op de lagereschool bezorgd. Meester Edmond Lavinge van het vijfde leerjaar uit Mettekoven (Heers) liet Hubert tijdens de speeltijd zijn duivenhok kuisen. De vlam sloeg er volledig in wanner meester Edmond drie graanjongen wilde weggooien. De dierenvriend in Hubert kwam boven en hij voederde de duiven met de hand groot en dat schept een band. Deze band met duiven en duivensport is er dus steeds geweest. Zoonlief kreeg een duivenhok, een constructie met wat oude planken, hij mocht duiven houden tot aan zijn legerdienst. In de periode dat broer Urbain koerste werden er ook geen duiven gehouden. Zijn oude schoolmeester was ondertussen zijn vriend geworden en er werd daarna opnieuw met duiven begonnen.
Vanherck Hubert
Lambertusstraat 128
3840 Borgloon
012/ 74 22 88
portaal
webmaster