Verheyden Guido
1 ste prov. Argenton 2012 Oude  
reportage                

Beringen-Beverlo is een deelgemeente van Beringen en is voor veel mannen gekend om zijn militair kwartier. Hier werd je man, werd wel eens gezegd. Onzin natuurlijk. Guido was man voor hij naar het leger ging, maar heeft hier wel zijn lief, zijn huidige vrouw, tegen het lijf gelopen.
Als Brabander is hij dan zijn vrouw gevolgd en heeft Ottenburg verlaten om zich hier te vestigen in de nabijheid van Leopoldsburg. Bij de terugkeer van de militairen uit Duisland zijn hier meerdere militairen die deze streek als hun woongebied hebben gekozen. Bijgevolg zijn er ook duivenmelkers uit gans Vlaanderen hier verzeild geraakt.
De naam Verheyden is in het wielermilieu geen onbekende. Een herniaoperatie(s) met complicaties heeft ervoor gezorgd dat deze sociaal bewogen onderhoudsmechanieker zijn dagen anders moet invullen dan met het ritueel van elke dag te gaan werken. Guido zocht en vond een aangename bezigheid in de duivensport .Sporadisch ging hij voordien wel eens op de duiven letten, maar zelf ooit met duiven beginnen daar had hij nooit aangedacht, maar nu was er plotseling een zee van tijd.
Bij eerlijke en goed spelende melkers ging Guido zijn oor te luisteren leggen. Jef Vanhamel is voor deze streek geen onbekende. Zo heeft  een weggeschonken duif van Jef bij zijn broer Remi Vanhamel  de zo begeerde auto gewonnen op de jaarlijks vlucht uit Orleans.
Uren hebben beide gepraat over hokken maken en over duiven. Op familiebezoek in  Ottenburg ging Guido ook eens met Daniel Parijs praten. Hier werd de raad gegeven: “ Koop geen duiven want je kent er nu nog niets van, kom er hier maar halen”. Zo is het ook begonnen. Met enkele kweekkoppels in leen en een extra kweekkoppel van Jef, is Guido gestart in 2003.

Verheyden Guido
Geendebeemdestraat 12
Berverlo Beringen
011 34 38 87

2012

2010