Provinciale winnaar Gien 2008.
In de winter van ‘93- ‘94 werd vader Rego ziek. Hij had vierentwintig mooie jonge duiven zitten en Guido besloot om in de muur van de kalverenstal een gat te slijpen. Totaal onverwacht is hij daar dan begonnen met duiven. Met een paar bakken als rugwand en wat goedkoop materiaal werd een duivenverblijf in elkaar getimmerd binnen de gemetste stallingen, dit in schril contrast met de huidige, wel doordachte duivenhokken van vandaag.
In ’98 werden eieren van de weduwnaars gehaald bij een plaatselijke duivenmelker, en nu nog heeft Guido daar de nazaten van op het hok zitten.

Rego Guido
Grotestraat 364
3850 Wijer
011 31 62 28
 

portaal
webmaster


Guido met zoon Daan